وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه اخراج امانت طاهر

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

احتراما بدینوسیله موارد زیر را به اطلاع همراهان عزیز مجموعه «عرفان حلقه» میرساند:

۱. بدینوسیله خانم نسیم حبیبی و آقای مصطفی الماسی ادمین های گروه «امانت طاهر» را از مجموعه «عرفان کیهانی حلقه» اخراج می نماید.  این افراد در پشت نقاب خیانت آمیز گروه «امانت طاهر» مدتهاست تحت عنوان امانتداری از آموزه های مکتب «عرفان حلقه»، نسبت به ایجاد تشکیک و دودستگی و نفاق و به زیر سوال بردن اصالت وجودی اینجانب(خروج غیرقانونی من از ایران و عزیمت به کانادا و… ) و فیک و جعلی خواندن من (علیرغم اطلاعیه های محافل بین المللی در مورد اقامت من در کانادا)، اقدامات مغرضانه نموده و مناقع نهادهای امنیتی (مجموعه این فعالیت های مشکوک، نشان دهنده زد و بندهای احتمالی این افراد با نهادهای امنیتی است) و تامین منافع مادی این گروه از طریق برگزاری کلاس های مجازی«عرفان حلقه» می باشد که با صدور اطلاعیه های من بر علیه متخلفین، خود را در خطر دیده و منافعشان را در مخالفت با من دیده اند که بتوانند کماکان به بهره برداری های مالی خود ادامه بدهند.

لازم به ذکر است، از آنجا که پروفایل و چهره من برای محافل بین المللی شناخته شده و این عده کاملا از آن با خبر هستند. بنابراین، ادعاهای مبنی بر فیک بودن من و… کاملا عمدی و مغرضانه  بوده که باعث وارد شدن ضرر و زیان های مادی و معنوی به اینجانب شده است. در نتیجه، حق هرگونه اقدام قانونی در زمان مقتضی را  نسبت به افراد فوق برای خود محفوظ می دارد.

در ضمن همراهان محترم«عرفان حلقه» لازم است توجه داشته باشند که در صف این خائنین و مزدوران و فرصت طلبان و هواداران احتمالی آنها قرار نگیرند. از اینرو درخواست میکنم در مقابل چنین جبهه هایی موضع مشخص و معینی داشته باشند و اجازه نفوذ بیش از این را در مجموعه به این عوامل مزدور و خودفروخته ندهند.

۲. همانطوریکه در کتاب چکیده تالیف اینجانب آمده، مراحل و مراتب سیر و سلوک فردی اینجانب و کشف و شهود ناشی از آن که منجر به بنیانگذاری مکتب«عرفان کیهانی حلقه» و زیر مجموعه های آن شده، با مراحل«اسفار اربعه» ملاصدرا کاملا متفاوت است و مراحل شناخته و طی شده در سیر و سلوک من بیشتر از آنچه که ملاصدرا مکتوب نموده، رخ داده است(سندی بر غرض ورزی امانت طاهر در راستای اظهار نظرهای مغرضانه و ناشیانه).

۳. در مورد تذکر مکرر بعضی از دوستان مجموعه برای اخراج افراد مزدور دیگری که بطور مکرر تحت شعارهای دروغین (استادم کجاست؟) اقدام به ایجاد تفرقه و… میکنند، به استحضار میرسانم: این افراد مزدور اساسا بدون ورود به دوره های «عرفان حلقه» ماموریت های مزدورانه خود را علیه این مجموعه اعمال کرده و هرگز عضو این مجموعه نبوده اند که بخواهیم آنها را اخراج کنیم. بنابراین، چون هدف این عده ایجاد شکاف در بین افراد مجموعه می باشد، لازم است که مورد تحریم قرار بگیرند. از اینرو، کسانی که گرد افرادی که به هر نحوی علیه «عرفان حلقه» و من سم پاشی و… میکنند، جمع شوند، عضو این مجموعه محسوب نشده و در زمره دشمنان به حساب خواهند آمد.

         با آرزوی توفیق الهی

           محمد علی طاهری