وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اکوسیستم و زنجیره غذایی

به نام خدا
به طور مقدماتی در اکوسیستم، چرخه و زنجیره غذایی تعریف شده است و هر موجودی در این زنجیره جایگاهی دارد.
برای مثال، یک ببر باید از آهوی زیبا تغذیه کند و اگر این اتفاق نیفتد، جمعیت آهوها زیاد شده و همه گیاهان را از بین خواهند برد و … بنابراین، چرخه غذایی در اکوسیستم با اظهارنظرهای احساساتی به طور کلی تفاوت دارد. سیر کردن شکم ۸ میلیارد جمعیت روی کره زمین فقط از طریق گیاه‌خواری ممکن نیست، پس گیاه‌خواری قابلیت تعمیم به عام ندارد و نمی‌تواند به عنوان یک راه حل انسان‌شمول مطرح شود.
از این‌ها گذشته، در این‌صورت، باید پرورش دام و طیور و … متوقف شود که مشکلات دیگری را ایجاد خواهد کرد و از جمله، به محیط زیست لطمه خواهد زد. به علاوه، اگر از باب شخصیت موجودات وارد بحث می‌شوید، همانطوریکه در سایمنتولوژی مطرح کرده‌ام، هر ذره‌ای هم دارای شخصیت می‌باشد و گیاهان هم دارای شخصیت هستند و انسان با آن‌ها رابطه عمیقی دارد.

از این نظر، هیچ تفاوتی بین خوردن گیاه با خوردن حیوان نیست و …
به هر حال، بررسی مفصل موضوع تغذیه و آینده پیش روی انسان و … را در حین دوره آکادمی بررسی خواهم کرد.
به‌طور کلی، ما در برابر قوانین اکوسیستم و چرخه غذایی با شعار نمی‌توانیم بایستیم.
۸ میلیارد انسان غذا می‌خواهند و این شعار و ابراز احساسات رمانتیک راه و چاره اساسی نیست و با شکست مواجه است، به ‌ویژه با آینده سختی که بشر پیش رو دارد و بسیاری مسائل دیگر که همگی به امید خدا بررسی خواهد شد.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

Loading