وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پیام تسلیت ۳

به نام خدا
انالله وانا الیه راجعون
ارتحال ملکوتى قطب سلسله نعمت الهى گنابادى ، جناب آقاى دکتر نور على تابنده (مجذوب علیشاه ) را به اعضاى محترم خانواده و همه بستگان ارجمند ، محبان و دوستداران آن مرد بزرگ معنوى ، مبارز و آزاد اندیش ، تسلیت مى گویم .

با آرزوى توفیق الهى
محمد على طاهرى
١٣٩٨/١٠/٣