وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

چرا در آغاز اطلاعیه‌های صادره “به نام خدا” دیده نمی شود؟

پاسخ استاد محمدعلی طاهری به یک پرسش:

چرا در آغاز اطلاعیه‌های صادره “به نام خدا” دیده نمی شود؟ استاد همیشه و در همه مواردی که نوشتاری از ایشان دیده شده “به نام خدا” سر آغاز بوده و هست.

همه اطلاعیه‌های اینجانب با “به نام خدا” آغاز شده است. آنچه در روابط عمومی منتشر می‌شود اطلاعیه نیست، بلکه فقط پاسخ به سوالات اساسی روزمره مجموعه می‌باشد (دوست عزیز به این موضوع توجه نداشته است!!!)

۵ آبان ۱۴۰۰

Loading