وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

برنامه-پرگار-بی‌بی‌سی-فارسی

برنامه پرگار بی‌بی‌سی فارسی مکتب عرفان کیهانی حلقه، پاسخ به نقدها توسط محمدعلی طاهری

برنامه پرگار در بی‌بی‌سی فارسی:  مصاحبه داریوش کریمی با محمدعلی طاهری بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه و پاسخ به پرسش‌ها و نقدها. شایان ذکر است که این مصاحبه زنده نبوده و حدود ۳ ماه قبل ضبط شده است.

بی‌بی‌سی فارسی
شنبه ۲۴ دسامبر
ساعت ۲۱ به وقت ایران

 

Loading