وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

برگزاری لایو با عنوان ارتقای وحدت مجموعه

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله به اطلاع همراهان و معرفت پژوهان مجموعه محترم عرفان کیهانی حلقه میرساند به منظور بررسی موضوع ارتقای وحدت و همدلی و همراهی بیشتر و با هدف هماهنگی بیشتر در مجموعه و برقراری وحدت رویه و اجتناب از کثرت و گروه و تیم گرایی، برنامه لایوی را در اولین فرصت ممکن (بعد از قرار دادن دروس جدید سایمنتولوژی در سوپراپلیکیشن در اپ آکادمی طاهری نظام جدید)، برگزار خواهد شد که از همگان جهت این مشارکت دعوت بعمل می آید.

در ضمن از همه افراد و گروه هایی که از طرح پیوستن به مرکزیت و اجتناب از کثرت گرایی استقبال عملی نموده و به همین منظور گروه های خود را تعطیل و به مرکزیت پیوسته اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته و بهترین ها را از درگاه خداوند برایشان آرزومندم.

لازم به ذکر است که گروه ها و تشکل های ویژه ثبت نام آکادمی کماکان در ارتباط با مرکزیت به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: ۱۹/ژانویه/۲۰۲۲ مصادف با ۲۹/دی/۱۴۰۰