وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

برگزاری برنامه‌های لایوانجمن ها

به نام خدا
انجمن‌ها برای برگزاری برنامه‌های لایو خودشان فقط باید از اعضای همان انجمن بهره بگیرند و از خارج از انجمن خود نمی‌توانند اشخاص دیگری را دعوت کنند تا به عنوان سخنران مهمان و … در برنامه‌های مختلف از جمله برنامه لایو شرکت داشته باشند (زیرا به جریان موافق و مخالف برخواهد خورد و ایجاد درگیری می‌شود).
دعوت از افراد خارج از مجموعه لازم است مناسبت داشته باشد، مانند دعوت از مسئولین حقوق بشر، عفو بین‌الملل، متخصصین علمی و …

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۲۱ تیر ۱۴۰۰

Loading