وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

بررسی نوع تغذیه

به نام خدا
یکی از موضوعاتی که در دوره آکادمی بررسی می‌شود، بررسی نوع تغذیه است‌‌، ضمن اینکه یادآور می‌شود که نوع تغذیه، نوع ورزش و … هیچ ارتباطی به بهره‌برداری از حلقه‌های رحمانیت الهی ندارد و مسائلی شخصی می‌باشد، اما طرفداران نوع تغذیه‌های مختلف مثل کیتو، گیاه‌خواری و … اصرار دارند که این نکته و نظرات شخصی را وارد حیطه عرفان حلقه نمایند و اینطور نشان بدهند که عرفان حلقه با رعایت این نوع تغذیه‌ها و … کامل می‌شود در حالیکه عرفان حلقه طبق اصول مدون نیاز به هیچ مکملی ندارد. اما در رابطه با تغذیه و رد انسان‌شمول بودن، هر نوع تغذیه اختصاصی را مورد بررسی قرار خواهم داد که به چه دلیل هیچ کدام از این شیوه‌های تغذیه نمی‌تواند انسان‌شمول باشد.
برای مثال، این سوال را مطرح می‌کنم که:
“چرا انسان گوشتخوار شد؟”
طرفداران گیاه‌خواری می‌توانند پاسخ خود را برای ادمین نماینده روابط عمومی ارسال کنند

در ضمن خاطر نشان می‌شود که آینده از آنِ کسانی است که ضدضربه بوده و محدودیت‌های غذایی کمتری داشته باشند. انسان در آینده مجبور است به هر طریقی خود را سیر کند. شرایط پیش‌بینی نشده‌ای مثل قرنطینه‌های طولانی مدت و … در پیش است که سیستم‌های تغذیه انحصاری و فانتزی مانند گیاه‌خواری و کیتو و … پاسخگو نخواهند بود. انسان با مسایل و مشکلات جدی‌‌ای روبروست و باید هنر ضدضربه شدن و آمیختگی با سموم و … را دنبال کند.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

Loading