وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

عاشورا، روز نگاه به خود

به نام خدا

عاشورا، روز نگاه به خود و بررسی خویشتن و روز دیدن اینکه در کدامین جبهه قرار داریم، در جبهه حق و یا جبهه باطل، طرفدار ظالم هستیم و یا ظلم ستیزیم؛

ببینیم در عاشورای زمان خود چه کرده ایم و در کربلای این دوران آیا در مصاف با ظالمان قرار گرفته ایم و یا در صف دشمنان نابکار و سفاک ایستاده ایم، جویای آب و نان و نامیم و یا جویای حق و عدالت و… این روز را غنیمت می شماریم و در آیینه تمام قد آن، خود را نظاره می کنیم تا خود را محک بزنیم به دور از هر گونه توجیه و بهانه و دلیل تراشی و…

شهادت سرور شهیدان را به همه طرفداران حق و حقیقت و همه ظلم ستیزان تسلیت عرض میکنم.

 

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
۶/آگوست/۲۰۲۲ مصادف با ۱۵/مرداد/۱۴۰۱

Loading