وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

آرم و اسم بنیاد صلح طاهری

از دوستان عزیزی که با آرم و اسم «بنیاد صلح طاهری» اقدام به معرفی این بنیاد نموده و گروه و… تشکیل داده‌اند، درخواست می‌شود که ضمن قطع برنامه خود اجازه دهند تا بنیاد صلح طاهری با سایت رسمی خود آغاز به کار نموده و برنامه‌های خود را مطابق اصول و چارچوب تعریف شده ارائه نماید.
در ضمن، به طور کلی درخواست می‌شود بدون هماهنگی در اینگونه فعالیت‌ها وارد نشوند زیرا به شدت ایجاد اختلال و سردرگمی می‌نماید.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۳۱ شهریور ۱۴۰۰

Loading