وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۴

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر به این که نوین بودن نام عرفان کیهانی موجب شده است این عرفان خدامحور، مستقل از عرفان های توحیدی و دینی به نظر رسد و در زمره عرفان های سکولار به شمار رود، از این پس با تکیه بر یکی از محورهای کاربردی آن که کمک به انسان ها در ارتقاء سلامت جسم، روان و ذهن است، به «فرادرمانی» تغییر نام می یابد و از شبهه انتساب به هر جریان معناگرای نوپدید غیر توحیدی تفکیک می گردد.
در ضمن از آنجا که ورود به حوزه پژوهش های قرآنی درباره حکمت کیهانی مستلزم مطالعات عمیق و کارشناسی دقیق است، این امر به متخصصین مجموعه واگذار می شود.

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
۱ مهر ۱۳۸۹