وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه – نام جدید حلقه ها

به نام خدا
با سلام و نثار دعای خیر
با توجه به ورود به مرحله جدید از برنامه های آموزشی مقدماتی عرفان حلقه که جزییات آن به تدریج ارائه خواهد شد و version جدید تعاریف مقدماتی عرفان حلقه طی یک دوره زمانی ارائه میشود؛ لازم است در این
خصوص دوستان عزیز با شکیبایی تمام رفتار کنند و بدانند تا زمانی که به این اطلاعات دسترسی پیدا نکرده اند و در جریان مباحث جدید قرار نگرفته اند از عجله خودداری و از گمانه زنی راجع به ارایه توضیحات در مورد
ارتقای تعاریف، دوره ها و آموزه های جدید و… (با عنایت به تجارب قبلی و به رسم عادت بعضی از افراد با ادعای دریافت آگاهی مانند آنچه که در مورد سایمنتولوژی و… رخ داده و بعضی از اظهار نظرهای ناشیانه و عجولانه
دیگر مانند رسیدن به کلاس بی کلاسی و… ) اعلام میگردد که هر گونه گمانه زنی در این موارد به طور قطع، غلط و مردود می باشد و از این پس به غیر از ارائه تعاریف دقیق و استاندارد عرفان حلقه (بویژه تعاریف جدید) خودداری نمایند. بدیهی است فرهنگ اصطلاحات عرفان حلقه و تعاریف ثبت شده و مستند به زودی در اختیار قرار خواهد گرفت. همچنین پاسخ به سوالات با توجه به جواب های استاندارد و مستند و مرتبط با عرفان حلقه معتبر خواهد بود.
از اینرو، ضمن توصیه به دوستان عزیز جهت اجتناب از شتابزدگی در مورد نحوه آموزشهای جدید، بتدریج اطلاعاتی کلی در اختیار قرار خواهد گرفت. همچنین همه دوستان بدانند که از قبل همه سوالات آنها در مورد آموزش های جدید کاملا مشخص است و اینجانب همه سوالات را می دانم و نسبت به آنها واقف بوده و در یک دوره زمانی پاسخ سوالات و ابهامات داده خواهد شد. از اینرو، لیست زیر به عنوان مقدمه بر اساس آموزه های جدید در مورد نام و نوع حلقه های سابق و حلقه های آتی جهت اطلاع اعلام میگردد (لازم به ذکر است که به غیر از تعریف خود عرفان حلقه، در سایر موارد کاربردی به نام و نوع حلقه «میدان شعوری» گفته میشود و همچنین «شبکه شعور کیهانی» نیز «اینترنت کیهانی» نامیده می شود.

«میدان های شعوری» در رابطه با «اینترنت کیهانی»

۱ –
– میدان های شعوری کل – جزء
– میدان های شعوری – شعوری
– …
۲ –
– میدان های شعوری جزء – کل:
الف) میدان های شعوری – ذهنی
– میدان های شعوری – ذهن کیهانی
– میدان های شعوری – ذهن جمعی
– میدان های شعوری – ذهن فردی
– میدان های شعوری – ذهن فردی – سخت افزاری
– میدان های شعوری – ذهن فردی – نرم افزاری
– میدان های شعوری – ذهن فردی – ذهن جمعی
– میدان های شعوری – ذهن فردی – ذهن جمعی – ذهن کیهانی
– …
ب) میدان های شعوری حوزه – حوزه
– …
پ) میدان های شعوری – اطلاعات
– …
ت) میدان های شعوری – شعور
– میدان های شعوری – شعور مثبت
– میدان های شعوری – شعور منفی
– …
ث) میدان های شعوری – نرم افزار پایه
– میدان های شعوری – نرم افزاری
– میدان های شعوری – نرم افزار – نرم افزاری
– میدان های شعوری – نرم افزار – سخت افزاری
– میدان های شعوری – نرم افزار – سخت افزار – نرم افزار
– میدان های شعوری – نرم افزار – سخت افزاری
– میدان های شعوری – سخت افزار – نرم افزاری
– …
ج) میدان های شعوری حیاتی:
– میدان های شعوری – حیات روشن
– میدان های شعوری – حیات تاریک
۱ – حیات روشن پایه
۲ – حیات تاریک پایه

بخش تاریک حیات کیهان

بخش تاریک حیات وجود
– میدان های شعوری – حیات روشن – سخت افزار
– میدان های شعوری – سخت افزار – حیات تاریک
– میدان های شعوری – نرم افزار – سخت افزار – حیات روشن – حیات تاریک
– میدان های شعوری – نرم افزار – سخت افزار – انرژی روشن – انرژی تاریک
– میدان های شعوری – نرم افزار – سخت افزار – حیات تاریک – حیات روشن-انرژی روشن – انرژی تاریک
– …
لازم به ذکر است، طی چندین مرحله بسیاری از اطلاعات و تعاریف عرفان حلقه سوخته خواهد شد و یک مرتبه ارتقای سطح کلی مباحث در پیش است و تطابق ترمینولوژی جدید با ترمینولوژی قدیم بر اساس فهم دقیق از کلید واژه های قبلی تعریف خواهد شد، توصیه میگردد مربیان عزیز در فاصله زمانی پیش آمده نسبت به تسلط بر کلی دواژه های صحیح استاندارد قبلی مباحث عرفان حلقه برای خود و شاگردان اقدام مقتضی به عمل آورند که از
سردرگمی خود و معرفت پژوهان در آینده نسبت به فهم درست تعاریف دچار مشکل نشوند. زیرا، رمز فهم و درک صحیح مطالب جدید منوط به داشتن فهم و درک دقیق از مطالب گذشته می باشد .
در خاتمه عده بسیار معدودی که احتمالا تخلفات آشکار و پنهان دارند در مورد اصالت اطلاعیه های صادره ایجاد شک و شبهه می کنند که به طور قطع با توجه به اینکه امور در دست اقدام بسیار جدی است، این گونه اظهارنظرها شرمندگی آنها خواهد شد که بدینوسیله به افرادی که احتمالا ناخواسته و غیرعمد وارد این بازی ها میشوند، توصیه میگردد از ارتکاب این اعمال خودداری کنند. زیرا کاملا واضح و مشخص است که کسانیکه تخلفی ندارند، هیچگونه اعتراضی نیز به این اطلاعیه ها ندارند. باز هم در اینجا از همگان جهت حرکت در مسیر « وحدت راه » صرفنظر از اشتباهات احتمالی گذشته دعوت بعمل می آورد.

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
۱۱ / ۱۰ / ۹۸