وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۲

بسم الله الرحمن الرحیم

بدینوسیله به اطلاع کلیه دوستان مجموعه می رساند، به حول قوه الهی و با تشریک مساعی و همکاری که با اساتید حوزه های علمیه به عمل آمده است، جهت تکمیل معلومات و بازنگری اصول عرفان کیهانی، دوره هایی با شرکت اساتید محترم در سرتاسر کشور برگزار می شود، لذا از همه دانش پژوهان عرفان کیهانی (حلقه) تقاضای حضور در دوره های فوق را دارم. بدیهی است تا زمان برگزاری این دوره ها، هرگونه فعالیت اعم از تشکیل کلاس و جلسات، تعطیل و از دیدگاه اینجانب تخلف است.

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
۲۲ شهریور ۱۳۸۹