وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۱۳

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بر حسب ضرورت لازم می دانم بند ۱ از اطلاعیه مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۸۹ را که در ۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۹ نیز بر آن تأکید شده بود، مجدداً خدمت کلیه دوستان یادآوری نمایم:
“از تاریخ ۸۹/۵/۱۰ برگزاری کلیه کلاس های عرفان کیهانی در کلیه نقاط ایران از سوی مربیان این مجموعه ممنوع است و هرگونه تخلف در این خصوص، هیچگونه ارتباطی به اینجانب نخواهد داشت.” (۲۹ تیر)
“اخیراً در خصوص عدم تعطیلی برخی کلاس های عرفان کیهانی (حلقه) در سطح کشور شایعاتی شنیده می شود؛ از اینرو، به دوستان مجموعه تأکید می شود در صورتیکه کلاس های آنها دایر است، نسبت به تعطیلی آن اقدام مقتضی را مبذول بفرمایند.” (۲۵ مرداد)

محمد علی طاهری
۷ اسفند ۱۳۸۹