وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۱۲

بسم الله الرحمن الرحیم

مدت مدیدی است که عوامل وابسته به معاندین (مافیای دارو، مافیای مخدر، مغرضین سیاسی، انحصارطلبان، تنگ نظران و …) اقدام به پخش فایل های صوتی صدای اینجانب نموده که به صورتی بریده و ناقص، مطالب غلطی را به شنونده القا می کند؛ درست مانند این که از عبارت «لا اله الا الله» فقط «لا اله» را بگوییم و از آن نتیجه گیری نماییم.
این کوردلان تصور می کنند که با این عمل شیطانی، غیر اسلامی و … موفق به ترور شخصیتی اینجانب شده و به اهداف غیر انسانی خود نایل می شوند. در حالی که همگان از این بازی های بچگانه پیش پا افتاده مطلع بوده و به عبارتی این ترفندها دیگر قدیمی شده و فقط رسوایی طراحان آن را به همراه خواهد داشت.
در این خصوص قضاوت را به خدای بزرگ می سپاریم و از این افراد سؤال می کنیم که اگر به واسطه ی داشتن موقعیت های ویژه، خود را ملزم به پاسخگویی در پیشگاه ملت نمی دانند، در پیشگاه خداوند چگونه پاسخ خواهند گفت؟

به امید یاری حق
محمد علی طاهری
۱۷ دی ۱۳۸۹