وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینکه اینبار، دشمنان هر راه حق، با ایجاد وبلاگی به آدرس: http://ezharezohoor.blogfa.com و سایت ها و وبلاگ های مشابه، دستاویز جدیدی برای دروغ بافی های رسانه ای خود فراهم آورده اند، ضمن تقبیح این رفتار سخیف که با دستکاری برخی گفته ها و تهیه سناریوی دلخواه از آن تنظیم شده است، همچنان تنها دفاع از کتب و مقالات منتشر شده خود را لازم می دانم و اعلام می کنم که مانند گذشته، از شرکت در هرگونه بازی کودکانه دوری خواهم جست.

محمد علی طاهری
۹ آذر ۱۳۸۹