وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

آموزش نظام قدیم از طریق تلویزیون

آموزش نظام قدیم از طریق تلویزیون در حال پخش می‌باشد.
به منظور حمایت از تلویزیون عرفان حلقه و انسجام در آموزش لازم است از طُرُقی که معرفی می‌شود پیگیری نمایند.
کسانی که فیلم‌های کلاس نظام جدید را می‌بینند، از طریق آن در جریان همه اطلاعات لازم قرار می‌گیرند و اگر سوالی هم داشته باشند به زودی به همه سوالات آنها از همان طریق پاسخ داده خواهد شد.
۴ فروردین ۱۴۰۰

Loading